Du kan selv bytte fastlege på helsenorge.no

Du kan også ringe Fastlegetelefonen på 23 32 70 00, der får du da hjelp til å bytte fastlege.

Vær klar over at legen ikke kan påvirke innholdet på egen liste.

Husk å bytte fastlege for barna også, dette går ikke automatisk. Kun nyfødte blir satt direkte på fastlegen til mor.