Du kan benytte tjenesten Min Fastlege der du kan bytte fastlege direkte.

Du kan også ringe Fastlegetelefonen på 800 43 573, der får du da hjelp til å bytte fastlege.

Vær klar over at legen ikke kan påvirke innholdet på egen liste.

Husk å bytte fastlege for barna også, dette går ikke automatisk. Kun nyfødte blir satt direkte på fastlegen til mor.